Kolędy w Gdańsku i pieśni żydowskie w Sopocie

24.12.2021, TO, oprac. KKP

Teatr Otwarty w Gdańsku zwieńczy rok jubileuszowy (25-lecie istnienia) uroczystym koncertem kolęd na zakończenie Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 grudnia 2021, godz. 18.00 w Dworze Artusa w Gdańsku (ul. Długi Targ 44). Prymas Tysiąclecia pisał: Betlejem łączy Niebo z Ziemią, ale także sprowadza Boga między ludzi i uczy ich patrzeć na siebie braterskimi oczyma. Słowa Stefana Wyszyńskiego (urodzonego 120 lat temu) uczą nas, jak dostrzec w każdym człowieku dobro, nie tylko w święta, ale zawsze.

Koniec roku uświadamia nam upływający czas. Kardynał Wyszyński mówił: Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. W klimacie Bożego Narodzenia to zdanie nabiera głębszego sensu i znaczenia. Dlaczego Wigilia jest tak piękna? Ponieważ poświęcamy czas na relacje z drugim człowiekiem. Przygotowujemy wszystko, aby dzielić się miłością. Zatem śpiewanie kolęd w rodzinnej atmosferze było i jest wynikiem potrzeby bycia razem.

W pierwszej części koncertu artyści wykonają znane pieśni maryjne (Ave Maria) bliskie sercu Kardynała Wyszyńskiego. Dopełnieniem pierwszej części koncertu będą fragmenty „Zapisków więziennych” Prymasa Tysiąclecia. Uroczysty charakter koncertu podkreślać będą fragmenty „Oratorium na Boże Narodzenie” Jana Sebastiana Bacha.
Koncert zwieńczą popularne kolędy i pastorałki polskie, oparte na rytmach polskich tańców narodowych, na przykład kolęda „Nad stajenką gwiazda płonie” Jana Maklakiewicza, napisana w rytmie zamaszystego poloneza.

Nie zabraknie również międzynarodowych szlagierów kolędowych i popularnych amerykańskich piosenek świątecznych.

Natomiast program koncertu 29 grudnia 2021 o 19.00 Vu is dos gesele (Gdzie jest ta ulica) w Kościele Garnizonowym pw. Św. Jerzego
w Sopocie (ul. Kościuszki 1) wypełnią pieśni i piosenki, w których zaklęte jest życie wielu pokoleń zwyczajnych ludzi.
Za każdą pieśnią znajduje się postać żywego twórcy, postać, która kochała i cierpiała, która czuła głębiej i patrzyła dalej, wciąż poszukując właściwego wyrazu dla losu własnego i swych bliskich! W pieśniach twórców żydowskich, którzy dla większości pozostali anonimowi, słychać wyraźnie odbicie dnia codziennego i święta, odbicie trudu i cierpienia, podniosłości i poniżenia.

Pieśni i melodie składające się na program koncertu to małe obrazki obyczajowe o prostocie i sile wyrazu, o bardzo osobistej nucie, które przez pokolenia nasiąkały duszą narodu żydowskiego. Zaletą i wielkością tych pieśni jest to, że trafiają do wszystkich serc, nawet tych, które nie poznały z bliska atmosfery żydowskiego STETL, o której pisał Antoni Słonimski w wierszu „Elegia miasteczek żydowskich”. Według poety tamten świat to dwa złote księżyce Chagalla, a ten dzisiejszy to księżyc jeden, chłodny, blady, obcy. Współczesność bez tamtego świata jest okaleczona, zubożona, pozbawiona dawnej urody. Te melodie i pieśni – niczym ręce kochającej matki – pieściły ucho i przytulały do serca duszę narodu żydowskiego śniącego swój sen o całkowitym zbawieniu. Dopełnieniem koncertu będą fragmenty prozy Irit Amiel i wiersze Icchaka Kacenelsona.

Na chwilę przeniesiemy się także do tych magicznych miejsc, gdzie ulice były pełne życia, gdzie nawet szewc był poetą, zegarmistrz filozofem… Wspomnienie tamtego świata jest piękne, ale i bolesne zarazem.

Czas osłabia złe emocje, powracające fale zainteresowania kulturą i historią żydowską udowadniają, iż stanowi ona ważną część naszego wspólnego dziedzictwa, które chcemy coraz lepiej poznawać i rozumieć.

W programie koncertu znajdą się pieśni żydowskie nawiązujące do tragedii Holocaustu oraz do miejsc gdzie zamieszkiwała przedwojenna społeczność żydowska, a wśród nich m.in.: „Dona, dona”, „Kinder-jorn”„Mamele”,„Oj dortn, dortn”, „Oyfn Pripetshik”„Reyzele”, „Shalom aleichem”„Tsen brider”, „Unter di pojlisze grininke bejmelech”, „Vu iz dos gesele”, „Yiddishe Mame”.

wykonawcy:

Darek Wójcik vel Davidek – śpiew
Szaweł Lipski – fortepian
Przemek Skałuba – klarnet

Maciej Konopiński – recytacja

Stanisława Grażyńska – słowo o muzyce

INFORMACJA O BILETACH NA KONCERT W GDAŃSKU I SOPOCIE
Bilety w cenie 40 PLN będą do nabycia na miejscu, w dniu koncertu

REZERWACJA BILETÓW
Tel. 600 290 214